Contact
Adresa: Calea Mosilor, nr. 264, bl. 10, sc.B, et. 5, ap.45, sector 2.
C.U.I. : R17084871,
Reg. Com.: J40/22068/2004
Phone: 021/211.51.71
Fax: 021/2100680
E-mail: aceir_audit@yahoo.com

Prezentare

Societatea ACEIR AUDIT SA are ca obiect principal de activitate, conform certificatului de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti - J40/22068/28.12.2004 si CUI 17084871/29.12.2004, atribut fiscal R, "Activitati de contabilitate, revizie contabila, consultanta in domeniul fiscal, activitati de audit pe piata de capital, activitati de audit financiar independent si audit intern".

Totodata, societatea ACEIR AUDIT SA are prevazuta in obiectul de activitate si pregatirea profesionala de specialitate in domeniu. SC ACEIR AUDIT SA are un capital social de 103.530 RON si un numar de 175 actionari, dintre care 113 auditori financiari, membrii ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania.

Consiliul de administratie este format din 3 membrii:

CERNAT PETRE MIHAIL - Presedintele Consiliului de Administratie
MANOLE ION - Membru
MOLDOVANU URANIA - Membru

Societatea este membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania cu autorizatia nr.566/09.02.2005. Auditorii fondatori fiind auditori financiari din toata tara, ofera societatii posibilitatea actionarii pe arie intinsa cu avantaje multiple. Actionarii fondatori, experti contabili si auditori financiari cu experienta, pot asigura desfasurarea in conditii optime a cursurilor si testarii pentru contabilitate si audit, inclusiv audit intern, avand in vedere participarea in calitate de lectori si examinatori a specialistilor si formatorilor actionari in societate, precum si a celor atrasi din afara societatii.


Nr. 39/06.05.2016

 

C O N V O C A T O R

 

Stimate Domn/Doamnă acţionar

În conformitate cu prevederile art. 13 din actul constitutiv al societăţii, Preşedintele Consiliului de Administraţie al societăţii dl. Petre Mihail CERNAT convoacă Adunarea Generală Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor societăţii ACEIR AUDIT SA pentru data de 27 mai 2016, orele 13.00 la sediul societatii din Calea Mosilor nr. 264, bl 10, sc.b, et. 5, ap.45, care va avea ca ordine de zi următoarele:

  1. aprobarea situaţiilor financiare pentru exerciţiul financiar al anului 2015;
  2. aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administraţie al societăţii;
  3. descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administraţie al societăţii ;

În situaţia în care la data de 27 mai 2016 nu se va întruni cvorumul prevăzut de actul constitutiv pentru a delibera valabil, cea de a doua convocare este pentru data de 27 mai 2016 orele 15.00 la aceeaşi adresă, potrivit hotararii anterioare AGA.

Preşedintele Consiliului de Administraţie
Petre Mihail CERNAT